Historia

 

Forshaga Folkets Park

Forshaga Folkets parkförening bildades 1919 och enligt uppgift ska parken ha öppnats som en Folkets park året innan, 1918. Föreningen finns kvar än idag under namnet Föreningen Forshaga Folkets Park. Styrelsen består av sju medlemmar. En av dem är Susanne Petersson.
– Jag har varit med i föreningen sedan 2010 blev tillfrågad av en dåvarande medlem, Maria Radevik. Jag är sekreterare i styrelsen, säger hon.

2012 genomfördes en så kallad antikvarisk förundersökning av Forshaga Folkets park. Det var parkföreningen som beställde den och det var Enheten för kulturmiljö och regional utveckling hos Värmlands Museum som genomförde den. I undersökningen har Värmlands Museum gått igenom parkföreningens gamla protokoll.

Parken är bland det första Forshagabesökare får se när de kommer från riksväg 62 och kör in mot centrum. Parken ligger på ena sidan om Storgatan och Ängevi idrottsplats på den andra. Området tillhörde från början skogsindutribolaget Mölnbacka-Trysil men Forshaga Parkförening fick överta marken 1919. På den tiden fanns det en musikpaviljong på platsen. Det har man kunnat utläsa i protokollen. I föreningens protokoll från 1922 finns en diskussion om att bygga en servering. 1937 finns ett beslut om att bygga en servering och det är troligen den serveringsbyggnaden som står i parken än i dag.

 

Den första dansbanan var en så kallad rotunda. Den låg mellan den nuvarande dansbanan och teaterbyggnaden och alldeles intill den låg en musikpaviljong. Den damm som finns framför nuvarande serveringen var inte den enda, det ska ha funnits ytterligare en enligt de äldre styrelseprotokollen. Det ska även ha funnits pelare med klot överst på båda sidor om grusgången innanför entrén. De syns på ett äldre foto som saknar datum. I styrelseprotokoll fån 1928 står det att portarna till parken är färdiga. Den första portalen hade dekor med drakar, drakhuvuden. 1936 finns en diskussion i protokollen om att bygga en ”inträdesport” och 1945 diskuteras behovet av snickeriarbeten på entrén, bland annat skulle ”tornen beklädas”. Det gör att Värmlands Museum har uppskattat att dagens entréportal troligen byggts någon gång under 1940-talet. Det är alltså fullt möjligt att dagens portal härrör från tiden mellan 1936 och 1945.

 

Nu finns det en helt ny toalettbyggnad i parken som föreningen delvis själva har färdigställt.
– Under hösten 2016 blev den klar den finansierades av bidrag från Länsstyrelsen, Boverket och Forshaga kommun. Föreningen har även gjort en del egen finansiering. Bygget har delvis utförts av styrelsemedlemmar och närstående till dem säger Susanne.
Den gamla toalettbyggnaden, som byggdes under första halvan av 60-talet, är borta nu den har rivits. Den kom till med hjälp av medel ur AB Mölnbacka-Trysils sociala fond. Men genom åren har den blivit allt mer sliten.

Många artister har uppträtt i parken under 1900-talet. Allt från Tjadden Hällström, Snoddas, The Delta Rythm Boys till Jerry Williams, Smokie och Lasse Stefanz.
– Den 26 juni 1966 var Tore Skogman i parken och enligt kontraktet var gaget den gången på 2 103 kronor. Andra artister är till exempel Lill-Babs, Tages, Hep Stars, Hasse Andersson, Lilli och Sussie, Lena Phillipsson, Mikael Rickfors, Sven-Ingvars, Svenne Rubins, Refreshment och många många mer, säger Susanne.

I slutet av 60-talet fanns en diskussion med i de äldre protokollen om en minigolfbana. Det fanns sedan en sådan under många år men med tiden försvann den. Nu har önskemål inkommit om att bygga en ny bana.
– Föreningen har visioner om att det i framtiden ska finnas 18 håls minigolfbana som ska vara anpassad även för funktionsnedsatta och serveringen öppen under sommarmånaderna. Vi vill att den ska kunna vara tillgänglig för alla, säger Susanne.
Text: Cicci Wik

Fakta i artikeln: Ur Värmlands Museums antikvariska förundersökning av Forshaga Folkets park, 2012.